• darkblurbg
    Sistem Smart Docket Negeri Selangor
  • darkblurbg
    Permohonan Kelulusan Permit

Mengenai Sistem

Sistem Smart Docket merupakan sistem yang membolehkan pemegang permit membuat permohonan dan pembaharuan lesen/permit bahan batuan secara atas talian.